Info@beadspiration.nl

Beadspiration

Retour & Herroepingsrecht

Retour en HerroepingsrechtU heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Uitgezonderd zijn direct downloadbare producten en speciaal op maat gemaakte producten zoals armbanden, die niet vanuit voorraad geleverd worden.


Gedurende de termijn van 14 dagen, kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen, zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u sieraden uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Afgewogen verpakkingen met kralen dienen gesloten te blijven. Heeft u meer gedaan dan redelijkerwijs nodig was om het product te beoordelen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.


Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.


Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, te sturen via info@beadspiration.nl Binnen uiterlijk 7 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.


Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.


Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij het product retour hebben ontvangen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.


U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten € 6.95 zullen bedragen.


Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:· Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals op maat en naar de wens van de klant gemaakte sieraden die niet vanuit voorraad geleverd worden.


· Voor digitale producten die direct na bestelling en betaling gedownload kunnen worden.